Poniedziałek, 21 stycznia 2019

Specyfikacja techniczna

OGÓLNE ZASADY TECHNICZNE

Wymiary ogłoszenia muszą być zgodne z wymiarami obowiązującymi w Expressie Bydgoskim / Nowościach - Dziennika Toruńskiego. Dla ogłoszeń tworzonych na nośniku powinny znajdować się wyłącznie elementy ogłoszenia.

AKCEPTUJEMY NOŚNIKI

  • CD-R/CD-RW lub DVD-R/+R/RW w standardzie ISO-9660
  • USB PenDrive, dysk przenośny
  • Internet, e-mail - po skontaktowaniu się z osobą odpowiedzialną za obsługę klienta, na adres: reklama@express.bydgoski.pl
  • Internet FTP - po skontaktowaniu się z osobą odpowiedzialną za obsługę klienta, na adres: ftp://express:express@ftp.express.bydgoski.pl

DRUK

W projektach należy stosować wyłącznie kolory dające się uzyskać z modelu CMYK. Inne systemy kolorów są niedopuszczalne. Suma składowych C+M+Y+K nie może przekraczać 240%. Tła o powierzchni większej niż jeden moduł mogą mieć maksymalnie 75% nasycenia jedną ze składowych CMYK. Teksty w kolorze czarnym jednoskładowe K=100%.

FORMATY MATERIAŁÓW

  • *.TIF *.JPG - Adobe Photoshop - dla zdjęć kolorowych i czarnobiałych min. rozdzielczość 152 dpi - dla bitmap min. rozdzielczość 600 dpi - dla ogłoszeń kolorowych i czarnobiałych min. rozdzielczość 320 dpi
  • Wszystkie kolorowe zdjęcia muszą bezwzględnie być zapisane w modelu CMYK. W przypdaku *.JPG należy stosować kompresję dającą maksymalną jakość.
  • *.EPS *.PDF - Adobe Illustrator

Wszystkie użyte czcionki muszą być zamienione na krzywe.

UWAGI KOŃCOWE

  • W przypadku niespełnienia powyższych warunków przygotowane materiały nie zostaną przyjęte.
  • Materiał przyjęty nie ulega żadnym dalszym modyfikacjom. Wszystkie niezbędne poprawki wykonuje Klient lub Studio Grafiki na wyraźne życzenie i pod warunkiem, że taka korekta będzie możliwa.
  • W przypadku jednoczesnego dostarczenia próbnego wydruku przygotowanego materiału wszystkie rozbieżności będą konsultowane z Klientem.