Poniedziałek, 21 stycznia 2019

agencje zewnętrzne
Chcesz, aby Twoje ogłoszenie ukazało się na łamach naszej gazety? Żaden problem.
Wystarczy, że skontaktujesz się, z którąś z naszych agencji zewnętrznych.
Prowadzą je mobilni sprzedawcy. Nie musisz zjawiać się w punkcie stacjonarnym.
Sprzedawca sam do Ciebie przyjedzie...




AGENCJA ZEWNĘTRZNA

Mirosław Kalukiewicz
kom. 601 621 647

AGENCJA ZEWNĘTRZNA

Przyjmowanie ogłoszeń towarzyskich
Jerzy Sondej
kom. 604 522 488

AGENCJA ZEWNĘTRZNA

Andrzej Ciara
kom. 601 691 631