środa, 20 lutego 2019

Tagi:

wtorek, 28 października 2014, aktualizowano: wtorek, 28 października 2014

Pan Bateria zachęca do zbiórki

„Zbieramy zużyte baterie, to ekologiczne” jest tytułem konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nawet każda najmniejsza bateria po zużyciu staje się odpadem niebezpiecznym. Zawarte w niej metale: cynk, lit, mangan, kadm, nikiel – mogą przedostać się do środowiska, zatruwając glebę i wodę - jedna bateria guzikowa może skazić 1 m3 gleby lub zatruć 400 litrów wody. Selektywna zbiórka baterii i ich recykling są bardzo ważne dla środowiska, dlatego należy pamiętać by oddzielać baterie od pozostałych odpadów. Prowadzona publiczna kampania edukacyjna o bateriach i akumulatorach ma na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej i wyjaśnianie, w jaki sposób prawidłowo postępować z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów.


http://m.7dni.pl/2014/10/orig/6bac6-319231.jpg
Same korzyści
Właśnie promowaniu i aktywizowaniu postaw ekologicznych wśród uczniów służy ogłoszony konkurs „Zbieramy zużyte baterie, to ekologiczne”. - Prowadząc w ostatnich latach działania edukacyjne nasza firma, zajmująca się organizacją odzysku, czynnie uczestniczy w wielu projektach jako partner, wspierając wiedzą merytoryczną oraz możliwościami organizacyjnymi akcje zbiórki baterii. Realizujemy w ten sposób różne cele. Po pierwsze - osiągamy efekt edukacyjny, po drugie - rozszerzamy miejsca zbiórki, pozyskując w krótkim czasie wielką masę zużytych baterii, po trzecie - umożliwiamy szkołom zdobycie nagród konkursowych w postaci pomocy dydaktycznych, edukacyjnych itp. i wreszcie po czwarte - także wpływamy na podniesienie stanu świadomości ludzi - mówi Zenon Telman, dyrektor REBA Organizacja Odzysku SA, operator naszego konkursu.

Zbieraj ze mną
Nasza akcja polega na zebraniu przez uczniów jak największej ilości (wyrażonej w kilogramach) zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w przeliczeniu na jednego ucznia. W konkursie „Zbieramy zużyte baterie, to ekologiczne” mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Nagrodę otrzyma szkoła, której uczniowie zbiorą największą ilość zużytych baterii lub zużytych akumulatorów wyrażoną w kilogramach w przeliczeniu na jednego ucznia. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie przez szkołę karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać na adres mailowy j.remiszewska@expressmedia.pl wraz z podpisem i pieczątką (wersja zeskanowana) zgłoszonej szkoły. Karta zgłoszeniowa i plakat konkursowy zostaną wysłane do szkół w specjalnym e-mailu informacyjnym.

Nagrody dla zwycięzców
Nagrodzone zostanie pierwsze miejsce w każdej z trzech kategorii: szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Nagrodą będą materiały, sprzęt, pomoce dydaktyczne przeznaczone na doposażenie szkoły o wartości do 5000 zł brutto. Zwycięskie szkoły będą miały możliwość zadeklarowania tego, co jest im najbardziej potrzebne.

Etapy konkursu
do 28 października - zbieranie zgłoszeń szkół chętnych do wzięcia udziału w konkursie, wyposażenie w pojemniki,
28 października - 21 listopada czas trwania konkursu
21 - 28 listopada - opracowanie wyników
28 listopada – ogłoszenie wyników
5 grudnia – wręczenie nagród podczas Gali
8 grudnia - fotorelacja z Gali w „Nowościach” i „Expressie Bydgoskim”

Organizatorami konkursu są: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Wydawnictwo „Express Media” - wydawca „Nowości” i „Expressu Bydgoskiego”. Operatorem jest firma REBA Organizacja Odzysku SA w Warszawie.

Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie organizatorów oraz pod adresami: www.kujawsko-pomorskie.pl , www.nowosci.com.pl , www.express.bydgoski.pl

http://m.7dni.pl/2014/10/orig/55060-319232.jpg

Dodaj swój komentarz najciekawsze najstarsze najnowsze

  1. 28-10-2014 19:17

    Oceniono 1 raz 1 0

    - jasio : chyba pani !! bateria /ta bateria/

    Odpowiedz